Belgian and Hong Kong waffles

:הוצאות הכרחיות

מכונת ופלים: לוופלים ביצי הונג קונג ובלגיים — כ -$80

($ 7 ) VITA ICE  תערובת

מים (1 ליטר/1 $)

שמן צמחי (1 ליטר/1 $)

תקבל/י בין 16 ל -18 ופלים לכל קילו התערובת
העלות של ופל אחד היא כ $0.5

מחיר המכירה הממוצע של ופל אחד (ללא מילוי, ריבה, שמנת ) הוא בין 2 ל -4 $ הרווח שלך ממכירת הוופל האחד יהיה בין 1.5 ל -$3.5

בממוצע, על פי לקוחותינו, ניתן למכור 25 עד 30 ופלים ביום בנקודת ממכר מזון מהיר מיוחדת ו -10 ופלים ביום בבית קפה

הרווח החודשי הכולל שלך יהיה

רווח מינימלי = 30 ימים (1.5 $) 10 ופלים ליום = 450 $ לחודש

רווח מקסימלי = 30 ימים (3.5 $) 30 ופלים ליום = 3150 $ לחודש